PC, den vanligaste sortens dator?

Experterna menar att PC är den vanligaste datorn. Men, stämmer det? Hur ser PC:ns historia ut, hur kom den till? Och vad är hetast på marknaden idag? Fortsätt läsa den här artikeln för mer information om det.

Vad betyder PC?

PC är en förkortning av begreppet persondator, “personal computer”. Idag finns det mer än ett märke av persondatorer. Men, begreppet introducerades av teknikföretaget IBM genom deras lansering av sin första persondator IBM PC 1981.

En persondator är helt enkelt en dator som är anpassad för en persons användning. Begreppet har egentligen förekommit tidigare i historien, fast det blev allmänt känt först i och med IBM:s lansering; sedan dess har deras PC blivit den vanligaste och finns numera i de flesta hem, kontor och skolor. Det som skiljer dem åt är huruvida operativsystemet är Windows, Mac eller Linux. Idag finns det en rad olika tillverkare av datorerna också utöver de olika operativsystem som finns.

PC:n har också varit vanlig i skolor som tekniskt verktyg för eleverna. Redan under 90-talet kom datorerna till skolans värld. Dock blev de inte tillgängliga för alla elever förrän en bit in på 2000-talet. Nu ska de fasas ut till förmån för andra former av teknik.

PC:ns historia

Redan på 30-talet utvecklades olika typer av datorer. Då fanns det främst inom forskningen och definitivt inte i alla människors hem. Det sägs att föregångaren till datorn var de elektriska räknemaskinerna och de har funnits betydligt längre än så. Dessutom så menar vissa experter att människor har använt sig av föregångare till den elektriska räknemaskinen och således också till datorn sedan tidigt 1900-tal. Vissa menar att det har funnits prototyper längre än så till och med.

Forskningen kring datorer tog fart under slutet av 30-talet i och med en tysk ingenjörs nya uppfinning. Dock förstördes mycket av den tyska forskningen när Berlin bombades under andra världskriget. Utvecklingen gick framåt i alla fall och under 60-talet fick transistordatorn sitt stora genomslag. Det var genom den som det senare under 70-talet blev allt vanligare att företag hade så kallade “fleranvändardatorer”. De baserades på stora operativa system som företag kunde använda sig av. Det finns en hel del likheter med dagens PC och dåtidens fleranvändardatorer.

Utvecklingen går stadigt framåt både gällande nya och/eller förbättrade operativsystem samt nya datorer. Idag äger nästan alla människor tillgång till antingen en dator, en smart telefon eller en surfplatta. Och numera går de flesta runt med elektroniska miniräknare i sin ficka. Om du vill läsa ännu mer om de nyaste datorerna och spelen kan du läsa mer via länken.

Kuriosa och spännande fakta

Teknikexperterna menar att molntjänster är det hetaste inom teknikbranschen just nu; åtminstone när det gäller datorer och tillbehör till dem. Här kan du läsa mer om utvecklingen bakom en av de mest kända molntjänsterna som är populär just nu. Trots att fenomenet förekommer längre tillbaka i historien också är det först på senare år som det blivit riktigt populärt.

Andra spännande fakta är att handdatorn som var populär på 90-talet numera är så gott som utdöd. Det beror på att de smarta telefonerna och surfplattorna har ersatt handdatorns funktioner. Andra häftiga produkter som fanns på 90-talet var bildtelefonen; den har också helt försvunnit från marknaden. Det kanske är så att vissa saker försvinner när nya produkter tillkommer. I vilket fall kommer säkert dagens smarta telefoner också att ersättas i framtiden.