IT som ett samlingsbegrepp

Om du någonsin har funderat över vad IT står för och vad begreppet innebär är det här en artikel för dig. Artikeln innehåller en kort historisk tillbakablick över hur IT som begrepp har utvecklats genom åren.

Vad är IT?

IT står för informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för olika uppfinningar som har med datateknik och telekommunikation att göra. Begreppet lanserades och etablerades inom branschen i början av 90-talet och har sedan dess hängt med. Det dök upp i samband med all den nya utrustningen som släpptes då. Samt alla möjligheter som det innebar. Främst möjligheter för kommunikation med hjälp av ny teknik.

IKT till skillnad från IT

Idag pratar många om IKT, särskilt inom skolvärlden. Det beror på att de senaste åren har det varit ett högst omdebatterat ämne. IKT står nämligen för informations- och kommunikationsteknik och det är något som skolan har insett att de behöver använda sig av i en större omfattning. I grund och botten bygger IKT på kommunikation mellan människor och till följd av den stora IT förändringen har kommunikationen också förändrats. Därför har begreppet uppstått som en del av IT-begreppet. Numera kommunicerar människor oftare via e-post, smarta telefoner och surfplattor än genom att ringa varandra och prata i telefon.

Att det dessutom finns en rad olika appar som uppmuntrar och uppmanar till kommunikation är också en del av begreppet. Den här typen av kommunikation och att använda begreppet som ett pedagogiskt hjälpmedel har revolutionerat skolvärlden. Det har naturligtvis också upprört många människor som tycker att skolan ska ledas och utföras på samma sätt som för femtio år sedan. Men men skolan måste hänga med när det lanseras ny teknik som förbättrar möjligheterna för elever att anpassa sitt lärande Numera finns det ofta särskilt utbildade pedagoger som stödjer lärarna i IKT. Det har förbättrat situationen markant i och med att lärarna själva inte måste gå några nya utbildningar för att förstå konceptet.

Nya sätt att kommunicera skapar nya möjligheter för kommunikation

Det har aldrig varit lättare än nu att ta kontakt med andra människor eller att behålla kontakten för den delen. Numera är vi ständigt uppkopplade och ständigt nåbara, vilket både har för- och nackdelar.