Dataskyddsförordningen, GDPR

Om du har påverkats av den nya dataskyddsförordningen eller är intresserad av att veta mer, fortsätt läs nedan.

Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen

Allmänna datorskyddsförordningen, datorskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas är en relativt ny förordning. I stora drag innebär det en ny form av skydd som ska göra det säkrare på internet bland annat. GDPR står för engelskan General Data Protection Regulation. Eftersom förordningen kommer direkt från EU så började den gälla i alla involverade länder samtidigt i maj 2018.

Förordningen ska skydda användares personuppgifter och identitet på internet. Det ska göra det svårare för företag att samla in information om dig och dina uppgifter. Många branscher tvingades i och med förändringen exempelvis fråga alla som mottar deras nyhetsbrev om de vill fortsätta göra det. Bland andra branscher som också fått anpassa sin verksamhet efter förordningen är spelindustrin. Om du är intresserad av att prova att spela med operatörer som har ett välimplementerat gdpr system kan du göra det på Unibet.

Förordningen har främst fått positiv respons men med viss negativitet kring att EU kan bestämma saker som påverkar alla involverade länder och ändra deras tidigare lagar. Samtidigt är det i det här fallet bra att den tidigare personuppgiftslagen får en uppdaterad version.

Företag som bryter mot förordningen kan få böter. Det gäller exempelvis om ett företag inte har ett dataskyddsombud, samt om personuppgifterna används på ett sätt som inte är tillräckligt redovisat. Framför allt handlar det om att användare måste godkänna att företaget samlar in uppgifter om den personen. Till exempel spara en användares mejladress och/eller kontaktuppgifter. Dessutom får företag inte skicka ut reklam på samma sätt längre heller. För konsumenter är förordningen bra. Det leder till mindre anpassad reklam om du inte godkänt den själv, fler filter för att blockera onödig reklam samt mindre risk för identitetsstölder.

Att det har blivit lättare att nå ut till potentiella kunder via sociala medier och att det blivit lättare för företag att ta reda på information om sina kunder är inte bara bra. Det gör att den här förordningen kommer väl till pass, även om det innebär att företag får anstränga sig lite mer för att nå sina kunder med nyhetsbrev och liknande.